จับตาเทรนด์หนัง “โลกแตก”

posted on 03 Jul 2009 23:19 by peentungdoodao in Views

จับตาเทรนด์หนัง โลกแตก

 

ว่าด้วยเรื่อง "โลกแตก"
สัจธรรมข้อหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่าง มี "เกิด" และ "ดับ" เป็นของธรรมดา