Post Book Era โลกหลังยุคหนังสือกระดาษกำลังมา ?  

 

  

 

ในโลกของการอ่าน หนอนหนังสือที่เกิดในยุคเบบี้บูม จนมาถึงยุคเจเนอเรชั่นวาย ยังคงพิสมัยการอ่านหนังสือที่ทำด้วยกระดาษ จนไม่น่าแปลกใจว่า แม้ในศตวรรษที่ 20 หลังจากที่โทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันแล้วมีการทำนายว่า คนจะเลิกอ่านหนังสือ แต่หนังสือ(กระดาษ)ก็ยังเป็นสื่อที่ผู้คนเสพกันอยู่เป็นปกติ

 

แต่พอเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่ 21 ไม่ถึง 10 ปี ความเคลื่อนไหวทางการอ่านของคน (โดยเฉพาะคน Gen X และ Gen Y ที่หลงใหลเทคโนโลยีใหม่ ๆ) เปลี่ยนไป พวกเขาใช้เวลากับการอ่านหนังสือในโลกของอินเทอร์เน็ตมากขึ้นก